Takao Naoki – Last Day (Ranpo Kitan: Game of Laplace Soundtrack)

รวมเพลงแปลจาก Japanese, Takao Naoki

Another sky, a different path
You just stayed, and I keep calling, you.
The train will stop and I may drop,
Just counting days, counting heartbeats.
Before the last day of the world comes,
I need to see your smile.

อีกหนึ่งฟากฟ้า หนทางที่แตกต่าง
เธอคงอยู่ต่อไป และฉันได้แต่เรียกหาเธอ
รถไฟจะหยุดลง และฉันอาจจะลงตรงนี้
นั่งนับวันเวลาไปเรื่อยๆ นับเสียงหัวใจ
ก่อนที่วันสิ้นโลกจะมาถึง
ฉันแค่อยากเห็นรอยยิ้มเธอเท่านั้นเอง

If I’m allowed. to make a wish
I would go back in time and do you right.
Just like a bird in the sky you should be free and be what you want to be,
You deserve to be who you are.

หากฉันจะขอพรได้
ฉันจะย้อนเวลากลับไป และดูแลเธอให้ดี
เหมือนดั่งนกที่บินบนฟากฟ้า เธอควรจะได้เป็นอิสระ และเป็นในสิ่งที่เธอต้องการ
เธอสมควรจะได้เป็นตัวของตัวเองนะ

And if the last day of the world comes,
I’d rather be, with you.
Another sky, before my eyes,
Just like we saw together then.
Like petals tumbling down,
That shadow running across the open field,
I can feel your pain in my heart.
Another sky, a different path.
Wish I could be with you.

และหากวันสิ้นโลกมาถึง
ฉันก็อยากจะอยู่กับเธอนะ
อีกฟากฟ้าหนึ่ง ต่อหน้าต่อตาฉัน
เหมือนอย่างที่เราเคยเห็นด้วยกันในตอนนั้น
เหมือนดั่งกลีบดอกไม้โปรยปรายลงมา
เงามืดที่วิ่งผ่านทุ่งหญ้าเปิดโล่ง
ฉันรู้สึกถึงความเจ็บปวดของเธอในใจฉันได้
อีกหนึ่งฟากฟ้า หนทางที่แตกต่าง
ฉันภาวนาให้ฉันได้อยู่กับเธอนะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.